دپه‌له‌مك - tepelemek

Lehce-i Osmani دپه‌له‌مك maddesi. Sayfa:395


دپه‌له‌مك - tepelemek osmanlica anlamı, دپه‌له‌مك - tepelemek osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte دپه‌له‌مك - tepelemek kelimesi nasıl geçiyor. tepelemek osmanlıca nasıl yazılır. tepelemek nedir, tepelemek ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278