دديرگین - tedirgin

Lehce-i Osmani دديرگین maddesi. Sayfa:396


دديرگین - tedirgin osmanlica anlamı, دديرگین - tedirgin osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte دديرگین - tedirgin kelimesi nasıl geçiyor. tedirgin osmanlıca nasıl yazılır. tedirgin nedir, tedirgin ne demek arapca yazılışı.3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283