دارطغان - dardağan

Lehce-i Osmani دارطغان maddesi. Sayfa:392


دارطغان - dardağan osmanlica anlamı, دارطغان - dardağan osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte دارطغان - dardağan kelimesi nasıl geçiyor. dardağan osmanlıca nasıl yazılır. dardağan nedir, dardağan ne demek arapca yazılışı.2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282