صاج اوزادان - saç uzatan

Lehce-i Osmani صاج اوزادان maddesi. Sayfa:474


صاج اوزادان - saç uzatan osmanlica anlamı, صاج اوزادان - saç uzatan osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte صاج اوزادان - saç uzatan kelimesi nasıl geçiyor. saç uzatan osmanlıca nasıl yazılır. saç uzatan nedir, saç uzatan ne demek arapca yazılışı.1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281