راجنه - racine

Lehce-i Osmani راجنه maddesi. Sayfa:421


راجنه - racine osmanlica anlamı, راجنه - racine osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte راجنه - racine kelimesi nasıl geçiyor. racine osmanlıca nasıl yazılır. racine nedir, racine ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278