وزيرخانی - vezirhane

Lehce-i Osmani وزيرخانی maddesi. Sayfa:797


وزيرخانی - vezirhane osmanlica anlamı, وزيرخانی - vezirhane osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte وزيرخانی - vezirhane kelimesi nasıl geçiyor. vezirhane osmanlıca nasıl yazılır. vezirhane nedir, vezirhane ne demek arapca yazılışı.7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280