گرگین - gergin

Lehce-i Osmani گرگین maddesi. Sayfa:717


گرگین - gergin osmanlica anlamı, گرگین - gergin osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte گرگین - gergin kelimesi nasıl geçiyor. gergin osmanlıca nasıl yazılır. gergin nedir, gergin ne demek arapca yazılışı.6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279