كپسود - kepsüt

Lehce-i Osmani كپسود maddesi. Sayfa:683


كپسود - kepsüt osmanlica anlamı, كپسود - kepsüt osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte كپسود - kepsüt kelimesi nasıl geçiyor. kepsüt osmanlıca nasıl yazılır. kepsüt nedir, kepsüt ne demek arapca yazılışı.2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282