غرادينه - gıradine

Lehce-i Osmani غرادينه maddesi. Sayfa:564


غرادينه - gıradine osmanlica anlamı, غرادينه - gıradine osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte غرادينه - gıradine kelimesi nasıl geçiyor. gıradine osmanlıca nasıl yazılır. gıradine nedir, gıradine ne demek arapca yazılışı.4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277