زیبیدی - zibidi

Lehce-i Osmani زیبیدی maddesi. Sayfa:428


زیبیدی - zibidi osmanlica anlamı, زیبیدی - zibidi osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte زیبیدی - zibidi kelimesi nasıl geçiyor. zibidi osmanlıca nasıl yazılır. zibidi nedir, zibidi ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278