رينغه - ringa

Lehce-i Osmani رينغه maddesi. Sayfa:423


Osmanlıca sözlük ringa anlamı nedir, manası ne demek

رينغه - ringa osmanlica anlamı, رينغه - ringa osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte رينغه - ringa kelimesi nasıl geçiyor. ringa osmanlıca nasıl yazılır. ringa nedir, ringa ne demek arapca yazılışı.6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279