دركنه - derekne

Lehce-i Osmani دركنه maddesi. Sayfa:397


دركنه - derekne osmanlica anlamı, دركنه - derekne osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte دركنه - derekne kelimesi nasıl geçiyor. derekne osmanlıca nasıl yazılır. derekne nedir, derekne ne demek arapca yazılışı.1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281