بابااسكيسی - baba eskisi

Lehce-i Osmani بابااسكيسی maddesi. Sayfa:170


بابااسكيسی - baba eskisi osmanlica anlamı, بابااسكيسی - baba eskisi osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte بابااسكيسی - baba eskisi kelimesi nasıl geçiyor. baba eskisi osmanlıca nasıl yazılır. baba eskisi nedir, baba eskisi ne demek arapca yazılışı.6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279