لادقيه - ladika

Lehce-i Osmani لادقيه maddesi. Sayfa:748


لادقيه - ladika osmanlica anlamı, لادقيه - ladika osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte لادقيه - ladika kelimesi nasıl geçiyor. ladika osmanlıca nasıl yazılır. ladika nedir, ladika ne demek arapca yazılışı.7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280