گرينه - gerine

Lehce-i Osmani گرينه maddesi. Sayfa:718


گرينه - gerine osmanlica anlamı, گرينه - gerine osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte گرينه - gerine kelimesi nasıl geçiyor. gerine osmanlıca nasıl yazılır. gerine nedir, gerine ne demek arapca yazılışı.4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277