كیخله - kihle

Lehce-i Osmani كیخله maddesi. Sayfa:709


كیخله - kihle osmanlica anlamı, كیخله - kihle osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte كیخله - kihle kelimesi nasıl geçiyor. kihle osmanlıca nasıl yazılır. kihle nedir, kihle ne demek arapca yazılışı.2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282