كیتله‌مك - kitlemek

Lehce-i Osmani كیتله‌مك maddesi. Sayfa:709


كیتله‌مك - kitlemek osmanlica anlamı, كیتله‌مك - kitlemek osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte كیتله‌مك - kitlemek kelimesi nasıl geçiyor. kitlemek osmanlıca nasıl yazılır. kitlemek nedir, kitlemek ne demek arapca yazılışı.6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279