اركنه - Ergene

Lehce-i Osmani اركنه maddesi. Sayfa:63


Osmanlıca sözlük Ergene anlamı nedir, manası ne demek

اركنه - Ergene osmanlica anlamı, اركنه - Ergene osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte اركنه - Ergene kelimesi nasıl geçiyor. Ergene osmanlıca nasıl yazılır. Ergene nedir, Ergene ne demek arapca yazılışı.2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282