نعامه - neame

Lehce-i Osmani نعامه maddesi. Sayfa:1421


نعامه - neame osmanlica anlamı, نعامه - neame osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte نعامه - neame kelimesi nasıl geçiyor. neame osmanlıca nasıl yazılır. neame nedir, neame ne demek arapca yazılışı.6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279