نظافت - nezafet

Lehce-i Osmani نظافت maddesi. Sayfa:1421


نظافت - nezafet osmanlica anlamı, نظافت - nezafet osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte نظافت - nezafet kelimesi nasıl geçiyor. nezafet osmanlıca nasıl yazılır. nezafet nedir, nezafet ne demek arapca yazılışı.6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279