نظاره - nazzare

Lehce-i Osmani نظاره maddesi. Sayfa:1421


نظاره - nazzare osmanlica anlamı, نظاره - nazzare osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte نظاره - nazzare kelimesi nasıl geçiyor. nazzare osmanlıca nasıl yazılır. nazzare nedir, nazzare ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278