نظارت - nezaret

Lehce-i Osmani نظارت maddesi. Sayfa:1421


نظارت - nezaret osmanlica anlamı, نظارت - nezaret osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte نظارت - nezaret kelimesi nasıl geçiyor. nezaret osmanlıca nasıl yazılır. nezaret nedir, nezaret ne demek arapca yazılışı.4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277