مغدی - mugaddi

Lehce-i Osmani مغدی maddesi. Sayfa:1394


مغدی - mugaddi osmanlica anlamı, مغدی - mugaddi osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte مغدی - mugaddi kelimesi nasıl geçiyor. mugaddi osmanlıca nasıl yazılır. mugaddi nedir, mugaddi ne demek arapca yazılışı.4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277