هايلامق - haylamak

Lehce-i Osmani هايلامق maddesi. Sayfa:800


هايلامق - haylamak osmanlica anlamı, هايلامق - haylamak osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte هايلامق - haylamak kelimesi nasıl geçiyor. haylamak osmanlıca nasıl yazılır. haylamak nedir, haylamak ne demek arapca yazılışı.1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281