آرابه قرلانغجی - araba kırlangıcı

Lehce-i Osmani آرابه قرلانغجی maddesi. Sayfa:625


آرابه قرلانغجی - araba kırlangıcı osmanlica anlamı, آرابه قرلانغجی - araba kırlangıcı osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte آرابه قرلانغجی - araba kırlangıcı kelimesi nasıl geçiyor. araba kırlangıcı osmanlıca nasıl yazılır. araba kırlangıcı nedir, araba kırlangıcı ne demek arapca yazılışı.6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279