فرنكی - frengi

Lehce-i Osmani فرنكی maddesi. Sayfa:573


Osmanlıca sözlük frengi anlamı nedir, manası ne demek

فرنكی - frengi osmanlica anlamı, فرنكی - frengi osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte فرنكی - frengi kelimesi nasıl geçiyor. frengi osmanlıca nasıl yazılır. frengi nedir, frengi ne demek arapca yazılışı.1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281