فانله - fanela

Lehce-i Osmani فانله maddesi. Sayfa:570


Osmanlıca sözlük fanele anlamı nedir, manası ne demek

فانله - fanela osmanlica anlamı, فانله - fanela osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte فانله - fanela kelimesi nasıl geçiyor. fanela osmanlıca nasıl yazılır. fanela nedir, fanela ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278