غيجری - gıcrı

Lehce-i Osmani غيجری maddesi. Sayfa:568


غيجری - gıcrı osmanlica anlamı, غيجری - gıcrı osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte غيجری - gıcrı kelimesi nasıl geçiyor. gıcrı osmanlıca nasıl yazılır. gıcrı nedir, gıcrı ne demek arapca yazılışı.2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282