بابا اسكیسی - baba eskisi

Lehce-i Osmani بابا اسكیسی maddesi. Sayfa:65


بابا اسكیسی - baba eskisi osmanlica anlamı, بابا اسكیسی - baba eskisi osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte بابا اسكیسی - baba eskisi kelimesi nasıl geçiyor. baba eskisi osmanlıca nasıl yazılır. baba eskisi nedir, baba eskisi ne demek arapca yazılışı.3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283