طنبور - tanbur

Lehce-i Osmani طنبور maddesi. Sayfa:533


Osmanlıca sözlük tanbur anlamı nedir, manası ne demek

طنبور - tanbur osmanlica anlamı, طنبور - tanbur osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte طنبور - tanbur kelimesi nasıl geçiyor. tanbur osmanlıca nasıl yazılır. tanbur nedir, tanbur ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278