طاقاطوفه - dakatufa

Lehce-i Osmani طاقاطوفه maddesi. Sayfa:519


طاقاطوفه - dakatufa osmanlica anlamı, طاقاطوفه - dakatufa osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte طاقاطوفه - dakatufa kelimesi nasıl geçiyor. dakatufa osmanlıca nasıl yazılır. dakatufa nedir, dakatufa ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278