اتينه - atina

Lehce-i Osmani اتينه maddesi. Sayfa:9


اتينه - atina osmanlica anlamı, اتينه - atina osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte اتينه - atina kelimesi nasıl geçiyor. atina osmanlıca nasıl yazılır. atina nedir, atina ne demek arapca yazılışı.2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282