زنگین - zengin

Lehce-i Osmani زنگین maddesi. Sayfa:427


زنگین - zengin osmanlica anlamı, زنگین - zengin osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte زنگین - zengin kelimesi nasıl geçiyor. zengin osmanlıca nasıl yazılır. zengin nedir, zengin ne demek arapca yazılışı.2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282