زرزنه - zerzene

Lehce-i Osmani زرزنه maddesi. Sayfa:425


زرزنه - zerzene osmanlica anlamı, زرزنه - zerzene osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte زرزنه - zerzene kelimesi nasıl geçiyor. zerzene osmanlıca nasıl yazılır. zerzene nedir, zerzene ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278