زرتابوس - zertabus

Lehce-i Osmani زرتابوس maddesi. Sayfa:425


زرتابوس - zertabus osmanlica anlamı, زرتابوس - zertabus osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte زرتابوس - zertabus kelimesi nasıl geçiyor. zertabus osmanlıca nasıl yazılır. zertabus nedir, zertabus ne demek arapca yazılışı.6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 209 216 223 230 237 244 251 258 265 272 279