اترينه - atrina

Lehce-i Osmani اترينه maddesi. Sayfa:6


اترينه - atrina osmanlica anlamı, اترينه - atrina osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte اترينه - atrina kelimesi nasıl geçiyor. atrina osmanlıca nasıl yazılır. atrina nedir, atrina ne demek arapca yazılışı.3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283