تيمی تمی - timi temi

Lehce-i Osmani تيمی تمی maddesi. Sayfa:311


تيمی تمی - timi temi osmanlica anlamı, تيمی تمی - timi temi osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte تيمی تمی - timi temi kelimesi nasıl geçiyor. timi temi osmanlıca nasıl yazılır. timi temi nedir, timi temi ne demek arapca yazılışı.1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281