هدام - hüdam

Lehce-i Osmani هدام maddesi. Sayfa:1450


هدام - hüdam osmanlica anlamı, هدام - hüdam osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte هدام - hüdam kelimesi nasıl geçiyor. hüdam osmanlıca nasıl yazılır. hüdam nedir, hüdam ne demek arapca yazılışı.2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191 198 205 212 219 226 233 240 247 254 261 268 275 282