هزيمت - hezimet

Lehce-i Osmani هزيمت maddesi. Sayfa:1446


هزيمت - hezimet osmanlica anlamı, هزيمت - hezimet osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte هزيمت - hezimet kelimesi nasıl geçiyor. hezimet osmanlıca nasıl yazılır. hezimet nedir, hezimet ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278