های - hay

Lehce-i Osmani های maddesi. Sayfa:1445


های - hay osmanlica anlamı, های - hay osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte های - hay kelimesi nasıl geçiyor. hay osmanlıca nasıl yazılır. hay nedir, hay ne demek arapca yazılışı.4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207 214 221 228 235 242 249 256 263 270 277