محرف - muharref

Lehce-i Osmani محرف maddesi. Sayfa:1372


محرف - muharref osmanlica anlamı, محرف - muharref osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte محرف - muharref kelimesi nasıl geçiyor. muharref osmanlıca nasıl yazılır. muharref nedir, muharref ne demek arapca yazılışı.1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281