بارارصویی - barar suyu

Lehce-i Osmani بارارصویی maddesi. Sayfa:176


بارارصویی - barar suyu osmanlica anlamı, بارارصویی - barar suyu osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte بارارصویی - barar suyu kelimesi nasıl geçiyor. barar suyu osmanlıca nasıl yazılır. barar suyu nedir, barar suyu ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278