رازقی - raziki

Lehce-i Osmani رازقی maddesi. Sayfa:1127


Osmanlıca sözlük raziki anlamı nedir, manası ne demek

رازقی - raziki osmanlica anlamı, رازقی - raziki osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte رازقی - raziki kelimesi nasıl geçiyor. raziki osmanlıca nasıl yazılır. raziki nedir, raziki ne demek arapca yazılışı.3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192 199 206 213 220 227 234 241 248 255 262 269 276 283