راجبه - racibe

Lehce-i Osmani راجبه maddesi. Sayfa:1127


Osmanlıca sözlük racibe anlamı nedir, manası ne demek

راجبه - racibe osmanlica anlamı, راجبه - racibe osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte راجبه - racibe kelimesi nasıl geçiyor. racibe osmanlıca nasıl yazılır. racibe nedir, racibe ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278