آسيمه - asima

Lehce-i Osmani آسيمه maddesi. Sayfa:865


آسيمه - asima osmanlica anlamı, آسيمه - asima osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte آسيمه - asima kelimesi nasıl geçiyor. asima osmanlıca nasıl yazılır. asima nedir, asima ne demek arapca yazılışı.5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194 201 208 215 222 229 236 243 250 257 264 271 278