واردامانه - vardamane

Lehce-i Osmani واردامانه maddesi. Sayfa:795


واردامانه - vardamane osmanlica anlamı, واردامانه - vardamane osmanlıca ne demek. osmanlıca sözlükte واردامانه - vardamane kelimesi nasıl geçiyor. vardamane osmanlıca nasıl yazılır. vardamane nedir, vardamane ne demek arapca yazılışı.1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197 204 211 218 225 232 239 246 253 260 267 274 281